Podkategorie

Dotazy k tématu

předání účtu spolku

Dobrý den, coby odstupující předseda spolku chci předat i přístup k účtu spolku. Musí být ke dni předání již nový předseda zapsaný v rejstříku spolků nebo to lze po vzájemné dohodě učinit k datu, kdy se sejdeme v bance?
Děkuji Lindnerová

Změna předsedy spolku i členů

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co vše máme udělat při změně přdsedy spolku? V našem spolku měníme jak předsedu tak členy a potřebovala bych vědět jaké případně dokumenty nebo formuláře a kam konkrétně máme tuto změnu hlásit?

Postup při změně předsedy

Dobrý den, rozhodla jsem rezignovat na funkci předsedy v našem spolku a nadále nechci být ani členem. Nový předseda byl řádně zvolen na schůzi, stejně tak třetí člen spolku. Mohu požádat o správnost všech nutných změn?Sídlo spolku při zápisu bylo na mé bydliště, to chci také změnit.
1.Zápis ze schůze,kde budou uvedeni jak nový předseda, tak nový člen spolku.
2.Nový předseda podepisuje čestné prohlášení o způsobilosti.
3.Kvůli novému sídlu spolku vlastník nemovitosti podepíše čestné prohlášení.

Funkční období spolku, nesvolání valné hromady

V našem zájmovém spolku byl zvolen výbor v prosinci 2014, ke změně TJ na z.s. došlo v prosinci 2015. Od té doby proběhla pouze 1 valná hromada (podle stanov má být každý rok) a uplynulo ve stanovách 4leté funkční období. Výbor funguje dále, kromě 1 člena, který odstoupil. V registru je stále zapsán, VH není naplánována. Jak postupovat dále pro svolání VH a změnu výboru? Nejsme vystaveni nebezpeží, že nedostaneme dotace ze st. rozpočtu? Děkuji za odpověď

Změna členů spolku

Dobrý den, snažíme se oprášit pět let fungující spolek, který byl však poslední rok neaktivní.
Po dohodě se stávajícími členy spolku jsme se dohodli o výměně členů statutárního výboru (všichni budou noví členové), stejně tak i o výměně jednatele.

Ukončení členství ve spolku u člena představenstva (volený orgán spolku)

Vážení,

v případě, kdy se rozhodnu zrušit své členství ve spolku (dle stanov podám odhlášku ze spolku), ale zároveň jsem členem voleného statutárního orgánu spolku, zaniká mé členství ve spolku dnem, kdy podám odhlášku, či může mé členství ve spolku zaniknout dle § 160 zákona č. 89/2012 až po uplynutí 2 měsíců poté, co odstoupím z funkce člena voleného orgánu? Respektive, je možné obejít § 160 zákona pouhým ukončením členství ve spolku? Děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Odstoupení z funkce předsedy spolku a změna sídla

Dobrý den,
chtěl bych odstoupit z funkce předsedy a zároveň změnit sídlo spolku. Pročetl jsem nejdříve již položené otázky a narazil jsem na problém. Dopis s odstoupením mám zaslat na adresu spolku. To znamená, že ho zašlu k sobě domů. Je možné toto řešit předáním dopisu členům představenstva?
Děkuji Klučiar

Bývalý předseda nechce předat funkci

Na VH spolku (12.12.2018) byl zvolen nový předseda, který je nový SZ spolku. Starý SZ po VH byl pověřen vyřídit změnu v Rejstříku a výkonem funkce do 31.12.2018, od 1.1.2019 mělo být provedeno předání funkce se všemi souvisejícími náležitostmi. K tomu do dnešního dne (15.2.2019) nedošlo, bývalý předseda rozhoduje o všem dále, včetně financí, údržby areálu, podepisování smluv a zastupování spolku navenek. Stále argumentuje tím, že nic nepředá, dokud to nenabude právní moci v Rejsříku. Postupuje správně? Pokud ne, tak jak se máme tomuto postupu bránit. Děkuji za odpověď.

změna sídla spolku a převolení předsedy

Dobrý den,měl bych na vás několik dotazů,náš předseda spolku se rozhodl odstoupit z funkce předsedy spolku a taktéž ukončit členství ve spolku,napsal nám že všechny náležitosti nám předá až po zapsání nového předsedy a zapsání nového sídla spolku,má na to nárok nebo nám vše musí předat po jeho převolení,také nám napsal že jeho členství končí 2 dny po oznámení,prej z důvodů střetu zájmu,že je jako hlavní důvod uvádí zákon o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sboru,děkuji moc za odpověď

Lhůta pro odstoupení z funkce člena výboru

Občanský zákoník v § 160 říká, že „Odstoupí-li člen statutárního orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Je možné tuto dobu zkrátit, pokud s tím souhlasí obě strany, tj. odstupující člen i zbývající členové VV?. Dotaz se týká spolku a stanovy nic bližšího neurčují.

odvolání předsedy

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jak můžeme odvolat předsedu spolku,který s námi přestal komunikovat. bohužel máme ve stanovách "statutární orgán individuální (předseda)". chtěli jsme svolat členskou schůzi,ale ve stanovách máme ,že to může jen předseda a tak nevíme,zdali když uděláme schůzi jen členové,kde ho odvoláme,bude platná.
Děkuji za odpověď

Odstoupení z funkce

Dobrý den, jednatel našeho spolku zaslal emailem celému výboru odstoupení z funkce. Je sdělení touto formou dostačující? Zda tak učinil i písemně na adresu spolku nevíme, protože poštu co by jednatel vyzvedává sám. Jak se počítá dvouměsíční lhůta? Od data doručení, či kalendářně, jako třeba výpověď tzn od 1. následujícího měsíce? Po měsíci si jednatel své odstoupení rozmyslel a chce pokračovat dál ve své funkci. Je toto možné? Může nadále vykonávat svou funkci? Mohou zbývající členové výboru trvat na jeho odstoupení?

Jak postupovat při nevyjádření se spolku ohledně odstoupení předsedy?

Dobrý den, jsem předseda spolku, bohužel jsme se vnitřně nepohodly a ráda bych ze spolku vystoupila. Oznámení o odstoupení člena výboru jsem dodala do rukou členovi bydlícím na zapsané adrese spolku, bohužel se spolek nijak nevyjádřil k mé rezignaci a ani se od té doby nekonala členská schůze. 7.11. to budou 2měsíce od doručení a já nevím, jak dále postupovat pokud se stále nebude nic dít.

Změna člena ve spolku se zpětným datem

Dobrý den, potřebovali bychom ve spolku změnit člena ve statutárním orgánu z důvodu dlouhodobé nemoci předešlého člena a vzhledem ke komplikacím bychom potřebovali ve formuláři zpětný datum (duben 2018). Uskutečnit dříve to nebylo možné vzhledem k nepřítomnosti člena a dlouhé pauze našeho spolku, kdy nebylo možné zvolit řádnou schůzí člena nového. Lze to nebo musíme člena zapsat až k říjnovému datu? Děkuji za odpověď.
Drahoslava Lehoczká

Změna místopředsedy (cizinec)

Dobrý den,
dosavadní místopředseda našeho spolku chce odstoupit a poslal o tom žádost. Mám náhradního kandidáta, ale je to občanka Slovinska (stanovy spolku to dovoluji) Co všechno potřebujeme pro tuto změnu (obzvlášť nejsem si jista u toho čestného prohlášení a taky zda musí to být schváleno výborem spolku??) Tj co všechno mám k návrhu změn dodat? Děkuji!

Povinnost odstupujícího přededy

Převzala jsem předsednictví spolku po paní, která nereflektovala na změny v Občanském zákoníku, nedoslo k návrhu na změny ve spolkovém rejstříku (název, výbor, atd.), nedělala učetnictví, chybí platné revize. Ale zasadní asi je, jak ji donutit, aby mi předela celou agendu, aby mohlo dojit k naprave. Nechce mi předat faktury a nic z minulych let! děkuji Palanová

Volby do orgánů spolku

Dobrý den,
zakládáme KRPŠ při mateřské škole. Do volených orgánů budou voleni i rodiče (plánujeme 5 členný výkonný výbor - včetně 2 statutárů). Jejich funkční období bude ale rozdílné, většinou v závislosti na odchodu dítěte z MŠ. Jak tuto situaci řešit? Napadá mě jedině každoroční volba nového VV. Je i nějaká jiná možnost, kterou bychom mohli stanovami ošetřit? V případě, že ne - můžeme zvolit např. jen jednoho doplňujícího člena nebo se musí volit znovu celý VV? Volba do orgánů musí být uzavřená nebo můžeme mít i otevřenou (musí být zapsáno ve stanovách?)?

odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,

chci odstoupit z funkce předsedy spolku a zárověň i ukončit členství ve spolku.

Jak a komu poslat oznámení, stačí místopředsedovi spolku nebo celému výboru? Jak postupovat s předáním dokladů, smluv a povinností.

Děkuji moc

X.Rádková

Odvolání předsedy spolku

Dobrý den,
usnesením členské schůze jsme odvolali předsedy z jeho funkce. Následně jsme jej vyloučili ze spolku jako člena. Tento postup v souladu s našimi stanovami.
Můj dotaz je, zda musíme ihned zvolit Předsedu (státutární orgán) nového? Ve stanovách tuto situaci urpavenou nemáme.

Děkuji

Změna části výboru - statutárního orgánu

Dobrý den,
po 5letém období, budeme volit nový výbor, otázka zní, pokud někteří členové výboru-statutárního orgánu budou i nadále zastávat
stejnou funkci ve výboru, musíme u nich provádět změnu v návrhu spolku a posílat písemný ověřený souhlas o způsobilosti?

Děkuji za odpověď
Josef Holý

Je potřeba hlásit změnu statutárního orgánu úřadům ještě před zapsáním změny do rejstříku?

Dobrý den,

náš spolek žádal o dotace od města a v době mezi schválením dotace zastupitelstvem a podpisem smlouvy došlo k zapsání změny statutárního orgánu do spolkového rejstříku. Úředníci z finančního odboru města odmítli akceptovat tuto změnu statutárního orgánu, a tvrdí, že bude potřeba nové schválení zastupitelstvem, protože jsme jim změnu měli nahlásit ihned po konání Členské schůze, která o této změně rozhodla (ta proběhla před schvalováním dotace zastupitelstvem).

Rád bych se tedy zeptal, jak je to s datem nabytí účinnosti změny a kdy je potřeba změnu úřadům hlásit?

Musí staronový předseda znovu vkládat čestné prohlášení a souhlas se zápisem?

Dobrý den,
založili jsme spolek, který má individuální statutární orgán - předsedu. Z organizačních důvodů připravujeme změnu stanov a změnu individuálního statutárního orgánu na kolektivní - výbor, který bude mít předsedu a dva místopředsedy. Předsedou bude zvolena stejná osoba. Musí tento staronový předseda znovu vkládat do spolkového rejstříku čestné prohlášení a souhlas se zápisem s ověřeným podpisem? Děkuji.

Poznámka: stejný dotaz pokládám podruhé, jelikož jsem předtím špatně vyplnila e-mailovou adresu. Omlouvám se za zmatky.

rezignace předsedy spolku

Dobrý den, náš předseda chce rezignovat, již min. 1/2 roku nic nedělá a nekomunikuje. Na blížící se Valné hromadě bude probíhat nová volba předsedy. Jak by to bylo kdyby byla zvolena místopředsedkyně spolku, musí se ještě volit nový místopředseda, nebo se může někdo kooptovat? Dále ve stanovách máme, že členství zaniká nezaplacením čl. poplatků na daný rok. Předseda ani po upozornění( máme písemně doloženo), nezaplatil tudíž již není členem. Může nějak hlasovat či zasahovat do Valné hromady? Nemá zaplaceno za rok 2017 a ani 2018.

rezignace predsedy spolku

V pripade ze rezignuje predseda spolku, ktery ma ve vyboru zastupce, tedy mistopredsedu, a statutarni organ je cely vybor, musi predseda take vykonavat svou funkci jeste dva mesice nebo muze rovnou prejit na jeho pozici mistopredseda?

zápis změny člena výboru Spolku

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat při změně člena výboru Spolku. Členové Spolku zvolili nadpoloviční většinou nového pokladníka a není mi jasné jak tuto změnu zadat do rejstříku.

Změna individuálního organu spolku na kolektivní a volba nového vedení

Dobrý den
Jsem zvoleným předsedou a zároveň statutárním orgánem zapsaného spolku. Bohužel při zápisu do rejstříku spolků jsme zaskrtli individuální místo kolektivní vedení spolku,i když v zápise ustanovující schůze byl zvolen výbor spolku, předseda, místopředseda,pokladník a dozorčí orgán spolku.
Zároveň ve spise se nachází ověřené podpisy všech zúčastněných i potvrzení o způsobilosti vykonávat funkce. Po zápisu spolku jsem však veden jako jediný a jako jediný člen spolku.
Nyní svolavam schůzi spolku s tím, že hodlam odstoupit a volilo by se nové vedení spolku.

Změna vedení spolku

Dobrý den,
minulý týden jsem jako předseda spolku svolal schůzi našeho studentského spolku. Na této schůzi došlo k jmenování nového vedení spolku. Vše jsem přepsal ve vašem inteligentním formuláři. Od nového vedení mám čestné prohlášení a podpisový vzor. (Není ověřený jelikož jsem se dočetl, že to není potřeba.), dále zápis z ustavující schůze a listinu přítomných účastníků. Chtěl bych se tak zeptat , jestli mám vše v pořádku a listiny mohu předložit na nejbližším rejstříkovém soudu.

Přeji hezký den.

Děkuji Jeník

Rezignace na funkce

Dobrý den,
prosím, pokud pošlu písemně spolku prohlášení o odstoupení z funkce člena výboru spolku a rezignaci na funkci pokladníka, musím dát svůj podpis ověřit ?
Děkuji - František Mach

Změna vedení spolku

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak pokračovat když jedna z víceprezidentek našeho spolku chce z osobních-pracovních důvodů odstoupit? Stačí když zvolíme novou víceprezidentku a dáme to tozápisu z valné hromady nebo to musíme ještě hlásit někam jinak (soud ...)

Komu oznámit odstoupení z funkce a můžu odstoupit okamžitě?

Dobrý den, prosím o radu, komu mám oznámit odstoupení z funkce člena výkonného výboru, pokud o tom není zmínka ve stanovech spolku? Můžu z funkce člena výkonného výboru odstoupit okamžitě, tj. v den doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu spolku? Výkonný výbor zůstane po mém odstoupení usnášeníschopný počtem hlasů, akorát nesplní stanovy určený požadavek na lichý počet členů. Pokud to možné není, platí dvouměsíční lhůta, ve které nemusím být aktivním členem výkonného výboru?
Děkuji za odpověď.

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Dočasné odstoupení z funkce

Dobrý den, jak řešit dočasné odstoupení z funkce předsedy? Umožňuje toto OZ. Pokud jsou osobní, nebo zdravotní důvody.
Děkuji

Je nutné zapsat změnu místopředsedy do rejstříku?

Dobry den, z výkonného výboru našeho spolku odchází místopředseda k 1. 3. 2017. Na výroční schůzi zvolíme nového místopředsedu. Je potřeba, aby nový člen výkonného výboru byl nově zapsán do rejstříku ? Nebo stačí zápis z členské schůze spolku. V případě, že je nutné provést zápis do rejstříku, do jaké doby je to nutné a je to zpoplatněno.
děkuji za odpověď
Zdenka B.

Změna příjmení po provdání - jednatel OS

Dobrý den,

jsem jednatelkou OS a v létě jsem se vdala. Kam prosím mám nahlásit tuto skutečnost a jak se to dělá? Hygienická stanice po nás chce vždy stanovy, ale tam jsem zapsaná s původním příjmením. A případně pokud se stanovy ztratí, jde si na ministerstvu vyžádat je znovu? Děkuji Volková

změna srpš - změna předsedy, místopředsedy a pokladníka

Dobrý den,
mám prosbu ohledně změny předsedy, místopředsedy a pokladníka v srpš. Co všechno - jaké dokumenty potřebujeme pro provedení změny, kam a jakým způsobem tyto dokumenty zaslat. Jsem spolu s kolegyněmi nově zvolena a původní seskupení nám moc nevychází vstříc a dost se v tom plácáme, tak uvítáme jakoukoli radu.
Předem děkuji za odpověď
Slámová

odstoupení z funkce předsedy NO

Dobrý den, jsem místopředsedkyní zapsaného spolku, předsedkyně mi předložila písemné "odstoupení z funkce předsedkyně, jež zanikne dne 31. 12. 2016. Ráda bych se Vás zeptala, zda je nutné, případně jak rychle volit nového předsedu, nebo zda může spolek na nějakou dobu fungovat bez něj. S tím, že tuto funkci zastoupím jako místopředseda (máme uvedeno ve stanovách, že místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti).

Předseda sdružení - předání funkce

Dobrý den, prosím o radu. Dle stanov našeho Sdružení volí předsedu (náš jediný statutární orgán) ze svého středu nově zvolené vedení. Valná hromada zvolila nové vedení, a to se vzápětí hlasováním na poradě dohodlo, že předsedu a celý výkonný výbor zvolí až na první poradě vedení v lednu (cca za 2 měsíce). (Obyčejně nové vedení zvolilo předsedu ještě na Valné hromadě). Naše stanovy ale mlčí o tom, kdo v tomto poměrně dlouhém mezidobí vlastně organizaci zastupuje. Může to být bývalý předseda, který již do nového vedení nekandidoval a nemá tak od Valné hromady mandát?

Změna spolku - způsob ujednání

Dobrý den, před cca měsícem jsme z důvodů podání grantu založili na rychlo spolek Czech illustrators. Založení spolku jsem dělala podle vzoru jiného spolku a pořádně jsem všem položkám nerozumněla. Nyní je spolek založen tak, že jsem jeho předsedkyní a jsem jediná, kdo za něj může jednat. Potřebovala bych ovšem přidat ještě kolegyni, která by za spolek taky nezávisle na mě (tzn. bez plné moci) měla jednat. Jaká je nejlepší cesta jak to udělat? Sepsat dodatečně jmenování o tom, že kolegyně bude předsedkyně? Doufáme, že to jde!
Předem díky moc za radu!

Odstoupení předsedy spolku

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem předseda spolku, sídlo spolku je zapsané na moje trvalé bydliště a živnostenský list, který máme na spolek, tak tamjsem také garantem z oboru.
Chci odstoupit z funkce a vystoupit ze spolku. Prosím o radu, jak vše v pořádku vyřídit. Kam co poslat a zapsat. Moc Vám děkuji.

Předseda a místopředseda

Dobrý den,

náš spolek řídí předseda (individuální statutární orgán), chceme ale mít i místopředsedu, který může předsedu zastoupit. Stává se tím statutární orgán kolektivním? O výbor se dle mého názoru nejedná.

Je-li statutární orgán individuální, lze zapsat jen jedinou fyzickou osobu, místopředseda by tedy v rejstříku nebyl. Jedině ho pak vybavit plnou mocí. Pokud by byl statutární orgán kolektivní, říká §156 NOZ, že rozhoduje ve sboru, což není náš případ (místopředseda je zvolen "do rezervy", kdyby byl předseda dlouhodobě nedostupný, nečinný, nemocný).

Vystoupení ze spolku

Dobrý den,
poslala jsem písemnou žádost o vystoupení z výboru a zároveň jako člen ze spolku „Centrum Menežmentu OZP“ ke dni 29.2.2016. Dosud na tuto žádost nikdo ze spolku nereagoval ani mi neposlal žádné vyrozumění. Prosím o odpověď, jak mám postupovat dále.

Děkuji

Odstoupení předsedy oddílu ve spolku

Dobrý den naše TJ má různé oddíly a ty mají své výbory a předsedy. Náš předseda fotbalového oddílu odstoupil ze zdravotních důvodů. Je třeba okamžitě v oddíle volit předsedy i když oddíl právní subjektivitu a podléhá VV TJ.
A ani ve stanovách TJ tato možnost není nijak ošetřena.
Děkuji Jiří Fiala

Témata poradny