Spolek a s.r.o.

Dobrý den mám dotaz,

zakládáme spolek, v rámci činnosti spolku neplánujeme žádnou podnikatelskou aktivitu, ale rádi bychom, aby spolek někdy v budoucnu mohl odkoupit nebo založiti s.r.o.? Ve stanovách jsme jen napsali, že spolek si zřizuje právo na založení obchodní společnosti. Chci se zeptat zda to musíme uvést jako vedlejší činnost a hlavně, když máme toto ve stanovách budeme potřebovat ŽL? Podnikat nebude spolek, ale ta obchodní společnost. Děkuji. Aby mohl spolek založit s.r.o. musí to mít vůbec ve stanovách? Děkuji Nebo bude po nás při založení chtít ŽL? A může mít ŽL jít vyřídit člen spolku, když ještě není zapsán v rejstříku?

— Josef Kuba, SPOLEK

Odpověď:

Dobrý den,

možnost spolku provozovat vedlejší hospodářskou činnost (dále jen „VHČ“) vyplývá ze zákona, není tedy třeba ji výslovně ve stanovách zakotvit, a přesto je spolek oprávněn její provozování zahájit.

Realizovat podporu hlavní spolkové činnosti založením s. r. o.  je postup možný, ale nepříliš obvyklý (předpokládáme, že také proto, že pro spolek bude poměrně nákladné a organizačně náročné spravovat obchodní společnost…), proto bych doporučila záměr/možnost založit v budoucnu s. r. o. do stanov opravdu zakotvit.

Se zápisem činnosti „provoz  s. r. o.“ jako předmětu VHČ spolku nemáme bohužel praxi. Návrh na zápis takového předmětu činnosti by však jistě musel být podložený zápisem dané s. r. o. do obchodního rejstříku. Zápis takové VHČ by určitě následoval až po zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku.

Živnostenský list pro provozování předmětu činnosti s. r. o. budete pořizovat pro s. r. o. (s tím, že pro vydání ŽL budete muset označit odpovědného zástupce při výkonu živnosti a tím může být člověk, který splňuje podmínky pro výkon dané živnosti – nemusí to tedy být spolek). Živnostenský list bude pro s. r. o. vystaven živnostenským úřadem na základě předložení notářského zápisu o založení nové s. r. o. a dalších potřebných dokumentů – podle živnosti, kterou bude s. r. o. provozovat. I když bude spolek jediným společníkem s. r. o., nemusíte pro něj tedy pořizovat živnostenský list.

Ať už budete za spolek jednat v jakékoliv věci, buď musí jednat statutární orgán zapsaný ve spolkovém rejstříku, nebo se musí jednající prokázat plnou mocí udělenou statutárním orgánem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz