Prodleva při zvolení předsedy spolku

dle stanov je funkční období spolku tříleté, předsedovi spolku zanikla funkce v roce 2017, ale nový předseda byl zvolen až v roce 2022. Dá se brát, že původní předseda byl ve funkci až do roku 2022

— Josef Axmann, statutární město Olomouc

Odpověď:

V tomto případě nelze. Předsedovi skutečně zanikla funkce na konci funkčního období. Pokud k obsazení funkce nedošlo, nebyl v přechodné době statutární orgán obsazen, což z hlediska spolkového práva rozhodně není žádoucí stav (v krajním případě může být spolek pro tuto neobsazenost i zrušen).

Lze si představit, že nový předseda byl tehdy platně zvolen, ale pouze nebyl zapsán do spolkového rejstříku. To však ve vašem dotazu nezaznívá.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 16. 2. 2024

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz