Odstoupení předsedy, zrušní spolku

Dobrý den, ráda bych požádala o radu, předseda spolku se několikrát "mezi řečí" zmínil, že nechce vykonávat svou funkci. Ve stanovách je uvedeno : " funkce předsedy končí dnem odvolání čleskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období", kdy funkční období je 5 let. Předseda je ve své funkci od 19.3.2016. Dne 19.2.2019 byla všem členům spolku doručena e-mailová zpráva o odstoupení z funkce předsedy, kdy pravděpodobně bylo využito zákonného ustanovení § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť textu zprávy bylo uvedeno : "V souladu se stanovami spolku končí moje funkce dohodou, nejpozději však uplynutím 2
měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení".
Jak nyní postupovat? Předseda dosud neodevzdal žádné písemnosti vzešlé z činnosti spolu, nesvolal schůzi a schůze svolané místopředsedou se účastnit nechce. Je možné v této situaci spolek zrušit? Děkuji za odpověď.

— Simona Pochylová

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď na váš dotaz najdete zde: http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku/odstoupeni-z-funkce-1307. Do konce uvedené dvou měsíční lhůty je předseda povinen vykonávat řádně svou funkci. Ideálně v rámci této lhůty by mělo dojít k předání a převolení statutárního orgánu.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz