občanské sdružení

Klub byl překlopen do rejstříku spolků. Nedodal žádný předepsaný doklad, nepřepracoval stanovy a nechce být evidován v rejstříku spolků.
Kdy se dozvíme o zahájení likvidace občanského sdružení?
Jak tuto likvidaci - zrušení urychlit?
Musí být případná žádost o zrušení podána prostřednictvím právníka (klub neměl žádný zdroj příjmu)?
Hrozí bývalému klubu případné sankce a jaké?
Je možné obdržet písemný doklad o likvidaci?

— Věra Lázhničková, bývalý Český medvídkový klub

Odpověď:

Dobrý den,

postupem při zrušení spolku se zabývají i další odpovědi v sekci Zrušení spolku.

Asi nejjednodušší způsob je zrušit spolek rozhodnutím orgánu, o němž to předpokládají stanovy. Pokud tedy stanovy upravují, který z orgánů může rozhodnout o zrušení spolku, zařiďte se podle nich. Svolejte schůzi orgánu a rozhodněte o zrušení spolku s likvidací. Zároveň bude třeba jmenovat likvidátora (může jím být např. dosavadní statutární orgán) a následně provést likvidaci. Po skončení likvidace pak likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku, čímž spolek definitivně zanikne.

Pokud by nebylo možné zrušit spolek takto, nezbude asi než podat návrh na rejstříkový soud, aby rozhodl o zrušení spolku z důvodu, že je nefunkční. Myslím, že návrh může podat kterýkoliv člen spolku nebo kdokoliv jiný, kdo na tom osvědčí právní zájem. Soud prošetří okolnosti fungování spolku, a pokud zjistí, že nefunguje zruší ho s likvidací a zároveň jmenuje likvidátora. Pak už to bude stejné, jako když rozhodne příslušný orgán spolku.

Poslední revize: 16. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz