Vypořádání majetku spolku při jeho likvidaci

Dobrý den.
Jak bude naloženo s majetkem spolku, pokud se na valné hromadě nejsme schopni dohodnout na způsobu jeho rozdělení. Ve stanovách máme toto :
Zrušení a likvidace spolku
1) Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné hromady. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace podle příslušných ustanovení NOZ, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, který je přednostně volen Valnou hromadou z řad jeho členů, nebo stanoví-li zákon jinak. (viz dále uvedeno ve Vnitřních předpisech VP)

2) Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.
3) Likvidace spolku se řídí ustanovení §§ 187 až 209 NOZ.

Děkuji

— Evžen Vronský

Odpověď:

Dobrý den, 

v tomto případě nezbyde než postupovat podle ustanovení zákona. Stanovy totiž odkazují na užití zákonných ustanovení. 

Vypořádání likvidačního zůstatku se tedy bude řídit postupem, který upravuje § 272 odst. 2 OZ - tj. nabídnout likvidační zůstatek spolku s obdobným účelem. Pokud by takový spolek likvidační zůstatek nepřijal, pak jej likvidátor nabídne obci, v níž má spolek sídlo, a pokud by ani obec do dvou měsíců likvidační zůstatek nepřijala, nabude likvidační zůstatek kraj, na jeho území má spolek sídlo. 

Valná hromada by tedy měla najít spolek s obdobným účelem, kterému chce likvidační zůstatek nabídnout, jinak likvidační zůstatek připadne obci nebo kraji. 

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 1. 10. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz