Schvalování výsledků hospodaření

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda když nedojde ke schválení roční uzávěrky spolku nejvyšším orgánem (členská schůze) dle stanov a roční uzávěrku schvaluje pouze vnitřní orgán spolku,tj.výbor, zda se výbor dopouští trestného činu,který může vést ke zrušení naší organizace, popř. jaké z toho plynou pro spolek a členy výboru postihy.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

— Miloslav Pokorný, tenisový sportovní spolek

Odpověď:

Dobrý den,
hlavní následek je nesplnění povinnosti (nechat schválit účetní závěrku členskou schůzí), která je zakotvena ve stanovách, a tedy postup, který rozhodně nelze označit za „péči řádného hospodáře“ (pokud tak výbor postupuje, členové výboru neplní řádně svou funkci). Trestně právní souvislost tohoto pochybení může nastoupit jen v případě, že by v jeho důsledku vznikla spolku újma (majetková/nemajetková), a to tak velká, že by díky tomu bylo možné kvalifikovat jednání výboru jako přečin nebo trestný čin – jen v takovém případě by záležitost byla řešena dle trestněprávních předpisů.
Jinak je spíš na členech spolku, aby výbor tlačili k plnění této povinnosti, a bude-li se jí nadále vyhýbat zvolili jiné členy výboru. Ve výsledku totiž praktikovaným postupem členové spolku přicházejí o možnost „kontrolovat“ výsledky hospodaření, které spolek vykazuje navenek. To by jim rozhodně mělo vadit, výboru pak chybí „dohled“ ze strany členů a členům přehled o tom, jak spolek hospodaří.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz