Dobrý den.
Můžete mi prosím vysvětlit termín samostatné hospodaření oddílu pod TJ Sokol?
Náš oddíl hospodařil prokazatelně několik let samostatně a vedl zvlášť své finance.
Najednou se ale výbor TJ rozhodl a peníze (proti vůli oddílu) z účtu oddílu převedl na svůj účet (protože funkcionáři výboru TJ měli přístup k oddílovému účtu) a použil je rozdílným způsobem, než oddíl plánoval a rozhodl (hlasování oddílu).
Pokud by byl tento postup inzerován výborem TJ dříve, nešetřil by tenisový oddíl na rekonstrukce a údržbu kurtů, ale použil by je na konání turnajů, pronájmy haly v zimě nebo placení trenérů.
Vlastně nás výbor TJ uvedl v omyl (podvedl??), že samostatně hospodaříme.
Má na to výbor TJ právo?
Aby výbor dále nemusel řešit samostatné hospodaření oddílu, převedl náš tenisový oddíl z odboru sportu do rekreačního sportu a tím zrušil i naše právo volit si výbor oddílu a samostatně hospodařit.
Dá se převedení peněz z tenisového účtu považovat za protiprávní jednání?
Děkuju za odpověď a přeju hezký den.
Jiří Kudrna

— Jiri Kudrna

Odpověď:

Dobrý den pane Kudrno,

obávám se, že rozsah odpovědi na Váš dotaz přesahuje možnosti tohoto webu, ale pokusím se alespoň stručně vystihnout základní závěry: S ohledem na skutečnost, že pobočným spolkem, a tedy i samostatnou právnickou osobou je v rámci Sokola ustanovena Tělocvičná jednota a nikoliv její oddíly, je to právě Tělocvičná jednota, která je oprávněna disponovat se všemi finančními prostředky, které mají oddíly k dispozici, protože oddíl jako takový není způsobilý cokoliv vlastnit ani nakládat s majetkem. Samostatné hospodaření oddílu je určitě možné na základě vnitrospolkových předpisů. Vnitrospolkový předpis Sokola je ale v tomto ohledu nedokonalý, neurčitý. I tak by se dalo dosáhnout jeho dodržování, ale o to by se musely postarat vnitrospolkové orgány. Pokud jsou v tomto ohledu nečinné a proti postupu TJ se nepostaví, z právního hlediska nelze říci, že se TJ dopustila neoprávněného nebo dokonce nezákonného postupu.

Kvalifikovat jednání výboru TJ jako vaše uvedení v omyl nebo podvod by bylo možné, pokud tu byl prokazatelně od počátku (od založení účtu) úmysl, přivlastnit si peníze naspořené oddílem. Takový úmysl se ale obávám, prokážete těžko.

S širší znalostí okolností případu si dovoluji na závěr ještě konstatovat, že k politováníhodné situaci, do níž se Váš oddíl dostal, došlo v důsledku nedokonalosti vnitrospolkových předpisů Sokola, liknavosti ústředních orgánů Sokola a zlé vůle některých členů Vaší TJ, kteří zneužili vnitrospolkové prostředí Sokola k prosazení vlastních sobeckých zájmů. Je mi upřímně líto, že je něco takového možné.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz