Zdanění finanční odměny trenérům

Dobrý den,

zakládáme spolek. Příjem budou tvořit členské poplatky a příspěvky z dotací, výdaje platba pronájmu tělocvičny. Výsledný zisk bude rozdělen trenérům. Zajímalo by mě, jak je to se zdaněním částky pro trenéry? Pokud je zisk tvořen členskými příspěvky a dotacemi, které jsou, pokud to chápu dobře, osvobozené od daně, musí trenéři svou finanční odměnu dále zdanit?

— Veronika Dostálová

Odpověď:

Dobrý den,

zisk spolku musí být využit v rámci hlavní činnosti, nelze tedy rozdělit trenérům - to je jeden ze základních rozdílů spolku a jiného typu právnické osoby, např. společnosti s ručeným omezeným, kde je možné zisk rozdělit. 

Trenéři mohou vystavovat faktury za odvedenou práci - následně zdaňují spolu s ostatními příjmy. Nebo mohou mít uzavřenou smlouvu jako zaměstnanci - např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti - kde daň, případně související pojištění odvádí spolek jako zaměstnavatel - případně může využít Prohlášení poplatníka a uplatnit slevu na dani. Záleží tedy na způsobu vyplácení peněz a dle toho se následně peníze zdaňují.

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM

Poslední revize: 3. 5. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz