Může úřad krátit dotaci o vykázané dovolené?

Dobrý den,

náš pobočný spolek získal v loňském roce dotaci na svůj projekt z rozpočtu kraje. Po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování po nás byly vyžadovány pracovní výkazy, přestože to nebylo uvedeno v pravidlech dotačního programu. Na základě předložených výkazů nám pak byla zkrácena dotace o veškeré vykázané dovolené, přestože byly zcela v souladu s výší úvazků na projektu. Na náš dotaz příslušná administrátorka reagovala strohým konstatováním o tom, že záležitost konzultovala s auditory. Je takový postup vůbec legální, jestliže zaměstnanec má nárok na dovolenou vyplývající ze Zákoníku práce? Dodávám, že pracovní výkazy jsme dodávali za celý projekt, dotace pokrývala 80% uznatelných nákladů a v pravidlech dotačního programu nebylo uvedeno, že dovolené nelze hradit.

Děkuji za odpověď.
Tomáš Smrž

— Tomáš Smrž , Základní článek Hnutí Brontosaurus - Forest

Odpověď:

Dobrý den,

podle našeho názoru nemůže poskytovatel dotace dodatečně měnit podmínky poskytnutí dotace a dotaci krátit podle dodatečně stanovených podmínek. Jako možný problém vidíme dlouhou cestu k prosazení tohoto názoru tak, abyste docílili doplacení nevyplacené části dotace – tedy pustit se do boje s úřadem a dosáhnout rozhodnutí nadřízeného orgánu, že je úřad povinen vám nevyplacenou část dotace vyplatit. To je nutným předpokladem prosazení vašeho nároku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 2. 6. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz