Status veřejné prospěšnosti a danění členských příspěvků

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na status veřejné prospěšnosti. Někde jsem vyčetla, že pokud má spolek tento status, nemusí vést účetnictví a může čerpat různé dotace. Později jsem našla informaci, že byl tento status zrušen. Může tedy každý spolek čerpat dotace? Dále bych se ráda zeptala, jestli podléhají členské příspěvky dani z příjmu. Na konci roku budeme mít na účtě plusové hodnoty, které plynou z členských příspěvků. Musíme tedy vypracovat daňové přiznání? A jak by to bylo případně s těmi dotacemi? Zahrnují se do daňového přiznání?
Děkuji
Lenka Slavíčková
Klub horských sportů Praha z.s.

— Lenka Slavíčková, Klub horských sportů Praha

Odpověď:

Dobrý den,

spolek jako právnická osoba je povinen vést účetnictví. V dotační výzvě je obvykle určeno, kdo je způsobilý o dotaci žádat. Členské příspěvky podle stanov jsou osvobozené od daně z příjmu. Dotace se též nezdaňují. Daňové přiznání musíte podávat, pokud máte příjmy, které nejsou osvobozené od daně a hospodářský výsledek skončí v zisku. Např. účastnické poplatky na akci, pronájem klubovny, nějaký prodej apod. Dotace mají obvykle danou lhůtu pro čerpání. Pokud se nevyčerpá k rozvahovému dni (většinou to bývá přelom kalendářního roku), nevyčerpaná dotace se interním dokladem převede do dalšího roku jako výnos příštího období (384) a v novém roce se opět interním dokladem vrátí na účet 691.  

Eva Beránková

Poslední revize: 6. 1. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz