kdo může zažádat ve spolku o účetní audit

Kdo může zažádat ve spolku o účetní audit, údajně jenom valná hromada nebo kontrolní orgán, výkonný výbor údajně nemůže?

— Ladislav Vladyka, Česká asociace univerzitního sportu

Odpověď:

Dobrý den,

nastavení toho, kdo může ve spolku žádat o účetní audit je záležitostí stanov. Pokud stanovy v tomto ohledu mlčí, obecně platí, že valná hromada jakožto nejvyšší orgán může zcela jistě rozhodnout o nutnosti účetního auditu. Kontrolní orgán tak může učinit, pokud mu to stanovy dovolují, jinak je ze zákona povinen toliko upozornit na zjištěné nedostatky statutární orgán a jiné orgány určené stanovami. Výkonný výbor by mohl účetní audit nařídit, pokud by to bylo uvedeno ve stanovách, ale vzhledem k tomu, že účelem auditu by bylo prověření hospodaření, tedy právě hospodaření výkonných orgánů spolku, nebude z logiky věci pravděpodobně svěřeno nařízení auditu do kompetencí kontrolovaných orgánů. Obecně tedy nejprve hledat odpověď ve stanovách, a pokud stanovy mlčí, může o nutnosti auditu rozhodnout valná hromada spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 6. 12. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz