Potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníků a vedoucích na jiné podobné akci pro děti

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je nutné, aby děti a vedoucí měli na tábor, kterého se účastní méně než 30 účastníků do 15 let (tedy jiná podobná akce pro děti), potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře? Pokud vím, tak podle § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví se na jiné podobné akce pro děti nevztahuje § 10, odstavec 2 (vztahuje se na ně pouze odstavec 1 a 3). Nicméně manuál pro pořádání letních táborů v roce 2021 uvádí, že se na jiné podobné akce pro děti vztahuje celý § 10. Mockrát děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

— Petr Bradáč

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 12 je mj. nutné zajistit na jiné podobné akci: "účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3". 

§ 10 doslova stojí:

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci

(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství11) nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických13) a zdravotnických pracovníků,14) vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).

(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.

 

V odstavci 1 a 3 je dané, kdo má podmínky splňovat (dozor, zdravotník, osoby činné při stravování). 

V odstavci 2 je upřesněno, kdo posuzuje zdravotní způsobilost výše zmíněných osob pro danou činnost, čímž se jiných podobných akci tento odstavec také týká.

 

Posudek zdravotní způsobilosti dítěte na jinou podobnou akci zákon nevyžaduje.

 

Eva Beránková

 

 

 

Poslední revize: 24. 6. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz