Posudek o zdravotní způsobilosti....

Dobrý den,
dcera se v létě pojede na taneční soustředění, na které musí mít "Posudek zdravotní způsobilosti.." Paní doktorka nám vystavila "Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě", kde v účelu vydání posudku je napsáno - LDT, plavání, zotavovací akce, ŠvP, lyž. výcvi. Paní ředitelka taneční školy tento posudek nechce přijmout, neb na něm, údajně dle požadavku MŠMT, musí být napsáno, že se jedná o sportovně-rekreační akce a aktivity. Když jsem si pročítala legislativu, nic jsem nenašla, ani jsem nenašla na stránkách vzorový formulář tohoto posudku. Můžete mi, prosím, vysvětili, zda náš posudek by byl pro sportovní soustředění platný, nebo musím znovu k lékaři nechat vystavit nový posudek i přesto, že je tento stále platný.

Moc děkuji za odpověď
Ilona Řeháková

— Ilona Řeháková

Odpověď:

Dobrý den,

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je ze zákona vyžadován, pokud se dítě účastní zotavovací akce. Ta, je zákonem definovaná jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Na formát takového posudku není formulář.

Není mi známo, že by MŠMT vyžadovalo kvůli přidělení dotací na tábor nebo soustředění na posudku způsobilosti dítěte od každé organizace nějaké specifické pojmenování zotavovací akce (jako např. zmiňovaná sportovně-rekreační akce).

Pokud Vám lékařka vydala posudek o způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, pak se domnívám, že by měl být dostačující.

Eva Beránková

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz