Zdravotník na Letním táboře

Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda na letní tábor může jako zdravotnice studentka, které dovrší 3. ročník studia fyzioterapie na Karlově univerzitě?
Děkuji s pozdravem,
Marek Strahlheim

— Marek Strahlheim, LDT Kralovice

Odpověď:

Dobrý den,
za způsobilou se podle zákona (258/2000 Sb. Hlava II, Díl 2 § 11) považuje fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis.
Eva Beránková

Poslední revize: 22. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz