Mezinárodní sportovní akce pro děti

Dobrý den,
naše organizace připravuje mezinárodní fotbalový kemp pro děti 13–15. Většina účastníku bude z cizích zemí, a proto zjišťujeme, zda se na takovou akci uplatňují nějaké zvláštní zákonné předpisy. Také nevím, jestli můžeme s účastníky uzavřít smlouvu v angličtině nebo bude muset být v jejich rodném jazyce.
Pokud vás napadnou ještě nějaké tipy, na které se explicitně neptám, velmi je ocením.
Předem dík a přeji hezký den.

— Miroslav Jindra

Odpověď:

Dobrý den,
jelikož se jedná o tuzemskou akci, bude se na účastníky vztahovat legislativa České republiky. Je tedy třeba postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy vztahujícími se k uvedenému typu akce. Samozřejmě je třeba mít na paměti určitá specifika jako například nutnost zdravotního pojištění zahraničních účastníků, komunikace organizátorů s účastníky v jim srozumitelném jazyce atp.

Smlouva musí být uzavřena v takovém jazyce, který je srozumitelný pro všechny smluvní strany tak, aby byly sto porozumět jejímu obsahu, a s tímto obsahem vyjádřit souhlas. Smlouva v anglickém jazyce je jistě možná a je na účastnících, zda takovou smlouvu uzavřou. Pokud by smlouva obsahovala více jazykových verzí, je vhodné uvést, které znění má případně přednost před ostatními. V daném případě tedy v česko/anglickém znění, kdy český text je rozhodující. Povinnost uzavřít smlouvu v rodném jazyce účastníků dána není, s výhradou uvedenou výše.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz