Pomocná kuchařka na zotavovací akci

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, zda je potřeba na zotavovací akci pro děti, aby pomocná kuchařka (asistent v kuchyni) měla věk 18+.

Předem mockrát děkuji za odpověď.

— Eliška Machalová

Odpověď:

Dobrý den,

v zákoně věk není uveden. Podmínkou je, že fyzická osoba činná při stravování musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.

Eva Beránková

Poslední revize: 10. 2. 2022

Komentář

S nabytím účinnosti novely zákona, táborový kuchař od 1. 7. 2023 nemusí mít zdravotní průkaz, ale stále musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Přijde-li na tábor kontrola, může znalosti prověřit.

Je proto dobré si nastudovat vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Požadavky na provoz polní kuchyně nebudou, samozřejmě shodné s velkou vývařovnou. Z praxe se krom zjevné čistoty kontroluje uskladnění potravin, teplota chlazení, popřípadě mražení, hygiena personálu kuchyně, zamezení přístupu nekompetentních osob, tzv. křížení provozů, potravin a pokrmů.

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz