Umývání v pitné vodě

Dobrý den. Jsme dlouholetá organizace pořádající tábory a vždy si pronajímáme táborovou základnu. Vždy k osobní hygieně (sprchování ne čištění zubů) používáme průtokový ohřívač na tuhá paliva a vodu používáme z řeky. Náš pronajímatel došel s úvahou, že budeme muset změnit způsob přívodu vody do ohřívače a to na pitnou. Je potřeba používat pro sprchování opravdu pitnou vodu? Jde o kuchaře, děti a ostatní personál tábora.
Děkuji za odpověď.

— René Kubíček, TSRendy

Odpověď:

Dobrý den,
dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti „ Zotavovací akce musí být zabezpečena pitnou vodou splňující hygienické požadavky podle právního předpisu upravujícího požadavky na pitnou vodu tak, aby jí byl dostatek k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a k provozu ošetřovny a izolace.“ Lze tedy uvést, že k účelům osobní hygieny, s výjimkou čištění zubů, a k úklidu lze používat vodu vyhovující hygienickým limitům ukazatelů vody ke koupání ve volné přírodě, tyto jsou stanoveny vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. S různou četností odebírání vzorků se zde stanovuje mikrobiologická a jiná jakost vody. Pokud by voda nevyhovovala těmto požadavkům, bylo by třeba zajistit jinou alternativu, ale jinak, pokud se budou osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné a osoby na ošetřovně a izolaci mít možnost umýt v pitné vodě, všichni ostatní se mohou sprchovat i vodou z řeky. Pokud má tábor sprchu jen jednu, pak asi opravdu nezbude, než používat pitnou vodu k mytí pro všechny (vybudovat druhou sprchu bude nejspíš přinejmenším stejně nákladné jako zaplatit pitnou vodu na sprchování pro všechny… I když z dlouhodobého hlediska… inu zvažte různé možnosti).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz