Letní tábor v honitbě

Dobrý den. Většina lesů v ČR jsou honitbou nějakého mysliveckého sdružení. Může nám myslivecké sdružení zakázat letní tábor v místě, kde má postaveno posed a odtud loví divočáky? (Do 1 roku se mohou divoká prasata lovit celoročně, dospělá až od 1.8. - tedy po táboře.) Souhlas vlastníka pozemku máme. Děkuji za odpověď. Tauš

— Jiří Tauš, Junák - český skaut

Odpověď:

Dobrý den,

nynější právní stav umožňuje za určitých podmínek omezení vstupu do honiteb. V praxi je tímto vstupem de facto téměř každý vstup do „volné krajiny“ (laická veřejnost vymezení honebních pozemků pravděpodobně nerozlišuje).

§ 9 odst. 3, zákona o myslivosti. Na žádost uživatele honitby může orgán státní správy myslivosti, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností. Uvedená opatření se nevztahují na hospodářskou činnost vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků.

Obec s rozšířenou působností, která v tomto případě dle § 60 a násl., zákona o myslivosti, vykonává státní správu na úseku myslivosti, tedy může na žádost uživatele honitby a po dohodě s orgánem ochrany přírody vydat nařízení omezující či zakazující vstup do honiteb, nacházejících se ve správním obvodu této obce. Za slovem zejména je uveden demonstrativní výčet okolností, za kterých je takové omezení či zákaz namístě. V poslední větě je pak zakotvena ochrana hospodaření na honebních pozemcích. Porušení tohoto nařízení je pak trestáno sankcí ve správním řízení až do výše 10 000 Kč, dle § 63 odst. 1, písm. a.

„Zákaz konání tábora“ – omezení vstupu do honitby, musí vydat obec s rozšířenou působností. Takové omezení by muselo být řádně odůvodněno a podloženo argumenty ve smyslu výše uvedených příkladů. Samotné myslivecké sdružení k takovému omezení oprávněno není.

AK Mgr. Alena Hájková

 

Poslední revize: 14. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz