Rozdíly v táborech

Dobrý den.
Kde bych mohl sehnat pravidla pro hygienu, stravování a skladování potravin pro tábory, kde jsou stany s podsadami a polní kuchyní. A zároveň pro tábory, kde jsou chatky, vybavená kuchyň a plně zařízené sociální zařízení. Děkuji za odpověď.

— Jaroslav Pech

Odpověď:

Dobrý den,

hygienické požadavky na tábor jsou stanoveny podle toho, o jaký typ akce pro děti do 15 let se jedná a nezáleží na tom, jestli jsou děti ubytované ve stanech, v chatkách nebo v budově.

Buď se jedná o zotavovací akci, jinou podobnou akci pro děti nebo spadá do ostatních akcí. (viz podrobnější informace k typu akce najdete v této Poradně v kategorii Tábory)

Hygienické požadavky na zotavovací akci jsou dány Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Konkrétní požadavky na ubytování (jak ve stanech, tak v budovách), stravování, hygienu apod. najdete ve Vyhlášce č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Na jiné podobné akci pro děti je pořadatel povinen zajistit:

• zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení

• zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce (viz Vyhláška č. 106/2001 Sb.)

• účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování – mají potvrzení o zdravotní způsobilosti

Typ „Ostatní akce pro děti“ není upravena Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Povinnosti pořadatele vyplývají v tomto případě z jeho odpovědnosti za dítě, kterou převezme v okamžiku, kdy je mu dítě v určený čas a na určeném místě svěřeno. Pořadatel je samozřejmě odpovědný za zdraví dítěte i majetek, který dítě na tábor „přiveze“. Z toho vyplývá, že pořadatel je povinen zajistit dítěti bezpečné a nezávadné prostředí, kterým nebude jakkoliv poškozeno. Z tohoto hlediska lze pořadateli tábora doporučit, aby zákonné povinnosti pořadatele zotavovací akce pro děti vzal jako dobré vodítko pro zajištění bezpečných a kvalitních podmínek pro pobyt dítěte na jeho táboře, kterého se děti nepochybně rády zúčastní a osoby za ně odpovědné se nebudou bát pořadateli tábora dítě svěřit.

Podrobnější informace k legislativě pořádání táborů najdete v článku na stránkách této Poradny v kategorii Tábory - http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prehled-legislativy-pro-poradani-letnich-taboru-306

Eva Beránková

Poslední revize: 13. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz