Potvrzení o sídle spolku

Dobrý den, zakládáme spolek a sídlo máme v budově, která patří městu. Dostaly jsme potvrzení, že městská rada to schválila. Je to podepsané starostou. Bude tento doklad stačit jako potvrzení o sídle spolku? Musí se podpis starosty ověřit? Děkuji za odpověď. Jana Breberová

— Jana Breberová

Odpověď:

Dobrý den,
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v § 14 odst. 1., stanovuje, že „navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.“ Typickým právním důvodem může být například nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce prostor. Potvrzení od obce s podpisem starosty, razítkem a dalšími náležitostmi by mělo požadavek tohoto ustanovení naplňovat a být tedy dostatečným dokladem k zapsání sídla. Nicméně odst. 2., téhož ustanovení uvádí, že „k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.“ Některé soudy ve své praxi požadují i na smlouvách (potvrzujících právní důvod k užívání prostor) ověřené podpisy.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz