Změna sídla u pobočného spolku

Dobrý den,
prosím o informaci, jak změnit adresu sídla u pobočného spolku. Je nutno tuto změnu podávat návrhem na zápis změn? nebo stačí jen založit do sbírky listin? a kdo vlastně tuto změnu navrhuje? Děkuji za odpověď.
S pozdravem Karel Prágr

— Karel, Hasičský sbor Brno Řečkovice - Mokrá Hora

Odpověď:

Dobrý den,

adresu sídla spolku je třeba provést podáním návrhu na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku (platí se poplatek 1.000,- Kč). K návrhu je třeba přiložit listiny prokazující, že je pobočný spolek oprávněn užívat prostory, v nichž má mít sídlo - tj. musí být přiložena platná nájemní smlouva nebo musí být přiložen souhlas vlastníka prostor s umístěním sídla v jeho nemovitosti (souhlas nesmí být starší 3 měsíců a podpis vlastníka musí být úředně ověřený).

Návrh podává hlavní spolek za pobočný spolek (navrhovatelem je hlavní spolek a návrh podepisuje statutární orgán hlavního spolku). Nebo může hlavní spolek zplnomocnit pobočný spolek, aby návrh podal sám za sebe. Pozor ale podpis na plné moci musí být úředně ověřený, protože podpis na návrhu je také úředně ověřený.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz