Proč je nutný souhlas majitele nemovitosti se sídlem spolku?

Z jakého předpisu a nebo zákona čerpáte informaci, že k zapsání sídla spolku do rejstříku spolků je třeba souhlas majitele nemovitosti se sídlem daného spolku? NOZ žádnou takovou povinnost nestanovuje a pokud to sám o sobě žádá rejstříkový soud, pak jedná nad rámec zákona a tím pádem nezákonně. Jediná povinnost je mít zapsané sídlo, dle § 136 NOZ. Ale dle §14 zákona 304/2013 Sb. je možné, aby sídlo spolku bylo zapsáno na základě právního důvodu užívání prostor, které budou sloužit jako sídlo spolku. Což ale neznamená pouze souhlas majitele, ale také i např. pronajímatele bytu. Stačí, aby měl platnou nájemní smlouvu a písemně s ověřeným podpisem souhlasil, že jako osoba s právním důvodem k užívání bytu (nemovitosti nebo prostor) souhlasí s tím, aby byl spolek zapsán na její adrese a toto prohlášení nesmí být starší 3 měsíců.

— Jan Jelínek

Odpověď:

Dobrý den,

S Vaší argumentací souhlasíme a skutečně dle §14 odst. 2 zákona 304/2013 Sb.“ K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.“ Tedy rejstříkovému soudu by dle uvedeného měla stačit platná nájemní smlouva (podpisy nemusí být ověřené)nebo souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním sídla spolku (nesmí být starší tří měsíců a podpis na souhlasu musí být ověřený). Nicméně je otázkou praxe jednotlivých rejstříkových soudů, zda nebudou přesto, byť neoprávněně, žádat doložení souhlasu vlastníka nemovitosti. Je otázkou, zda osoba usilující o zápis sídla do veřejného rejstříku bude mít čas a energii vést s rejstříkovým soudem „disputaci“ o oprávněnosti jeho požadavků. Z praktického hlediska je zkrátka doložení souhlasu vlastníka nemovitosti nejspolehlivějším prostředkem, jak dosáhnout zápisu sídla spolku bez průtahů, byť jeho předložení není ze zákona nezbytně nutné. Pokud byste měl prostor být průkopníkem v této věci i pro jiné spolky, rádi Vás v „disputaci“ se soudem v průběhu přezkumného řízení podpoříme.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz