zrušení PS spolku

naše organizace je činná,ale zatím z neznámého nám důvodu výkonný výbor hlavního spolku nás poslal do likvidace.Máme sice tušení,že se tak jedná o majetky,AVZO totiž vesele likviduje hromady ZO a rozprodává tak jejich majetky( budovy,my sami vlastníme budovu,která nebyla součástí delimitačního protokolu,nebot byla koupena za dob svazarmu 1967 a to za peníze ZO,dokonce soud v roce 2004 uznal,že je majetkem ZO a nebyla součástí delimitačního protokolu)
Jak se bránit likvidaci ,kam nás výkonný výbor poslal,je už to ve spolkovém rejstříku jako spolek v likvidaci, může hlavní likvidátor stáhnout už takto vytvořený záznam? jak to bude s budovou?

— Květoslav Hlaváč , AVZO CR 59.ZO Radioklub ok2khf

Odpověď:

Dobrý den,
popsaný případ jednoznačně doporučujeme konzultovat podrobně s advokátem a postupovat dále podle jeho doporučení. Uvedené informace nejsou pro bližší rozbor kauzy dostatečné.

Obecně lze jen říci, že pokud je postup výkonného výboru v rozporu se stanovami spolku (např. výkonný výbor rozhodl způsobem, který stanovy neupravují nebo o záležitosti, která nenáleží do jeho pravomocí), je účinnou obranou podání návrhu na určení neplatnosti rozhodnutí výkonného výboru (viz. ustanovení § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Shledá-li soud důvody pro prohlášení rozhodnutí za neplatné, neplatnost rozhodnutí prohlásí a zrušení a vstup PS do likvidace, jako by nebylo. S ohledem na skutečnost, že svým rozhodnutím porušil výkonný výbor nepochybně základní právo členů pobočného spolku se sdružovat ve spolku (pokud nebyl důvod pro zrušení spolku na základě stanov ani zákona, pak jistě), pak mohou členové pobočného spolku v zákonné lhůtě pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí také žalovat hlavní spolek o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku je tříměsíční a běží od okamžiku, kdy jste se o rozhodnutí dozvěděli nebo mohli dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od vydání rozhodnutí.

Závěrem však zdůrazňuji, že konkrétní situaci popsanou shora nelze relevantně posoudit je na základě v dotazu uvedených informací.
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz