Archivace vybraných dokumentů

Při rušení(likvidaci) spolku se musí archivovat některé doklady. Potřebuji vědět jaké doklady a kde se mají uchovat. Např. na stránkách Státního archivu se toto nedá dohledat. Děkuji za odpověď.

— Dagmar Nováková, Institut Filia

Odpověď:

Dobrý den,

Povinnost archivovat některé dokumenty přechází na právního nástupce či v tomto případě na likvidátora spolku. Možnosti uchování jsou různé, důležité je však zachování čitelnosti uchovávaných dokumentů, ať již jsou v elektronické či papírové podobě. Dokumenty lze uložit u státních institucí či u soukromých společností zabývajících se archivací nebo za určitých podmínek i u samotného likvidátora. Povinnost archivace se týká některých účetních dokumentů a dokumentů souvisejících se samotnou existencí spolku. Podrobnosti v zákoně o archivnictví a spisové službě zákon č. 499/2004 Sb. (dále jen „Archivní zákon“), zákoně č. 563/1991 o účetnictví, případně se obraťte na některého z poskytovatelů těchto služeb.
Archivní zákon stanoví základní výčet dokumentů, které mají být archivovány, ale prakticky je asi nejlepší postup předložit soupis dokumentů likvidovaného spolku místně příslušnému oblastnímu archívu a požádat je o vyjádření, které dokumenty archivovat. Oblastní archiv pak dokumenty k archivaci určí, případně i stanoví, které dokumenty mají být předány k archivaci do jeho sbírek.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 29. 11. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz