Mohou být stanovy účinné hned při sepsání?

Dobrý den, rádi bychom založili spolek. Rád bych se zeptal jak správně provést datování ve stanovách. Ve vzorových stanovách je u podpisů místo a čas, a pak "s účinností od" Mohou tedy být stanovy účinné hned při sepsání, nebo to datum musí být poplatné dni ke kterému budou stanovy schváleny? A jak vědět jak dlouho schvalování potrvá? Ve webovém formuláři na webu se také má vyplnit žádost o zapsání spolku k určitému datu. Je to důležité? A jak staré mohou být stanovy k datu podání? Co když byly sepsány např. před měsícem či dvěma, včetně souhlasu vlastníka prostor kde bude sídlo, a výpisu z katastru? Musejí se v takovém případě sepsat znovu k aktuálnímu datu? A nakonec, může spolek vyvíjet nějakou činnost se zpětnou fikcí, např. ihned od data podání žádosti? (myslím, že taková možnost je u s.r.o.)  Konkrétně členskou schůzi nebo zakoupení / pronajmutí nemovitosti ke které bude vedeno sídlo spolku.

Např. stanovy sepsány 14.7., s datem účinnosti 30.7. Podat bychom je chtěli teď.

Dále by nás zajímalo, zda je možné členství různých stupňů, kdy např. někteří členové mohou rozhodovat o nakládání s majetkem spolku, a jiní ne.

A nakonec, jelikož členové spolku neručí za jeho dluhy, očekáváme, že majitelé nemovitosti nebudou mít zájem spolku své prostory pronajímat. Je v pořádku, pokud si tyto prostory pronajme některý člen spolku? A jak poté upravit vztah spolku k těmto prostorám, pokud majitel ve smlouvě výslovně zakazuje podnájemnictví, což je také časté. Lze např. sepsat souhlas typu: dobrovolně a bezúplatně poskytuji mnou pronajmuté prostory pro spolkovou činnost?

— Alois Krásný

Odpověď:

Dobrý den,

stanovy jsou při prvozápisu spolku obvykle platné schválením a účinné zápisem spolku do veřejného rejstříku. Teprve zápisem do veřejného rejstříku totiž spolek vzniká.

Co se stanov týká, nestanoví zákon žádnou lhůtu, v níž by měl být podán návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. Je tedy jedno jestli byly stanovy schváleny před rokem nebo před měsícem. Jiné je to se souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku - souhlas nesmí být při podání návrhu starší 3 měsíců.

Za spolek je možné jednat již před jeho vznikem, stejně jako u všech dalších forem právnických osob (viz. ustanovení § 127 NOZ).

Různé druhy členství NOZ připouští. Jen musí být vymezeny podrobně stanovami. Je tedy možné, aby bylo "odstupňováno", kdo o čem může a nemůže rozhodovat.

Máte-li možnost hledejte pronajímatele, který bude ochoten uzavřít smlouvu se spolkem. Pokud uzavře smlouvu některý z členů spolku, nevidím schůdnou cestu, jak by právo k užívání prostor převedl člen na spolek (aby si spolek mohl v účetnictví uplatnit náklady na užívání prostor), aniž by to bylo možné kvalifikovat jako podnájem (a v případě, který popisujete, tedy i porušení nájemní smlouvy, kterou uzavřel člen s pronajímatelem).

Nemáte-li možnost najít pronajímatele, který by uzavřel nájemní smlouvu přímo se spolkem, pak sice zákonné ručení člena za dluhy spolku neexistuje, ale členovi nic nebrání ručit za dluh spolku na základě smlouvy. Členové se tedy smlouvou k ručení za dluh spolku zavázat samozřejmě mohou (např. konkrétně za dluh na nájemném).

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz