OZ/Spolek organizačná zložka na Slovensku

Do zmeny zákona sme fungovali na Slovensku ako organizačná zložka občianského združenia registrovaného v Českej republike. Po novele zákona sa organizačné zložky zmenili na pobočné spolky. Je potrebné zmeniť aj na Slovensku štatút organizačnej zložky na pobočný spolek? Zapisuje sa táto organizačná zložka/ pobočný spolek aj do registra v Českej republike?

— Ervin Petrik, Spoločnosť NOETIS, společnost pri dispoziční prognostiku, z.s., organizačná zložka Rožňava

Odpověď:

Dobrý den,
pokud organizační jednotka spolku neměla právní subjektivitu před účinností NOZ, pak se účinností NOZ nestala pobočným spolkem, protože pobočným spolkem se staly pouze organizační jednotky občanských sdružení s právní subjektivitou, tedy ty, které už před účinností NOZ byly samostatnou právnickou osobou. Organizační jednotky spolku, které nejsou samostatnou právnickou osobou (nemají podle zákona právní osobnost), nejsou pobočným spolkem ve smyslu ust. § 228 NOZ, a proto se do spolkového rejstříku nezapisují. Dle webových stránek vašeho hlavního spolku nemá žádná z organizačních jednotek IČO. Jde tedy o organizační jednotky bez právní osobnosti a jejich jménem jedná vždycky spolek (respektive jejich "ředitelé" jednají vždy na základě plné moci od statutárního orgánu spolku).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz