Zveřejňování smluv v registru smluv

Dobrý den, jako spolek jsem obdrželi investiční dotaci od Krajského úřadu na vybudování oplocení. Spolek vybral dodavatele, uzavřel smlouvu a chtěl bych se zeptat, jestli se na zapsaný spolek vztahuje zákon o registru smluv a jestli musíme smlouvu zveřejnit. Děkuji.

— Michal Škrdleta, TJ Skorotice, z. s.

Odpověď:

Dobrý den,

bez znalostí detailů případu můžeme poskytnout jen obecnou odpověď, protože nelze postihnout všechny případné eventuality, alespoň obecnou odpověď, ale předkládáme. Na daný vztah (spolek x dodavatel) se povinnost zveřejňovat smlouvu nevztahuje, pokud dodavatelem není některý ze subjektů uvedený ve výčtu v ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (doporučujeme prostudovat). Zveřejnění podléhá pouze smlouva o poskytnutí dotace, uzavřená mezi spolkem a Krajským úřadem, a to z toho důvodu, že smlouvu uzavírá Krajský úřad. Povinnost zveřejnit smlouvu (nebo spíš ohlídat, že bude zveřejněna) mají vždy oba účastníci smlouvy. Je velmi pravděpodobné, že Vaše smlouva s dodavatelem nepodléhá povinnosti zveřejnění, ale je třeba posoudit to podle pravidel stanovených shora citovaným zákonem a konkrétních podmínek případu. Aktuální text zákona je volně přístupný na internetu, vyhledejte ho. Popř. konzultujte věc s právníkem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 17. 4. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz