Scházení Členské schůze

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli se může Členská schůze (nejvyšší orgán spolku) scházet třeba jednou za 4 roky, kdy se má volit předseda, místopředseda a rada spolku? Musel bych tedy udělat změnu ve stanovách, že se Členská schůze bude konat v tomto termínu.

A ještě mám jeden informační dotaz - co se stane, pokud chybí zápis z jedné členské schůze, nebo pokud se členská schůze nesešla, jak je napsáno ve stanovách v plánovaném období jednoho roku.

Děkuji za odpověď.

— Pavel Hanzálek

Odpověď:

Dobrý den,
zákonné stanovení určující frekvenci konání členské schůze, jako nejvyššího orgánu spolku, alespoň jednou za rok (viz. ustanovení § 248 odst. 1 občanského zákoníku), má dispozitivní charakter. Frekvence konání členské schůze může proto být stanovami spolku upravena i jinak. Tedy i vámi navrhované čtyři roky jsou možné. Tento stav však musí být nutně zachycen ve stanovách spolku. S touto frekvencí konání členské schůze by měla, jak správně poznamenáváte korespondovat i délka funkčního období členů orgánů spolku. Každopádně provedení změny stanov bude v tomto případě nezbytné. Při upravování stanov dbejte na to, abyste kromě frekvence konání zasedání členské schůze upravili i působnost orgánů spolku v tom smyslu, že pravomoci členské schůze, které vyžadují její rozhodování nejméně jednou za rok (typicky schvalování výsledku hospodaření) převedete změnou stanov na jiný orgán spolku. Pokud to tak neuděláte, zablokovali byste si plnění výkonu některých funkcí orgánů spolku.
Následkem neuspořádání členské schůze tak, jak předpokládají stanovy, může být především to, že spolek nemá některá rozhodnutí členské schůze, která potřebuje ke své další činnosti. Dále jím může být svolání mimořádné členské schůze, odvolání členů orgánu, kteří členskou schůzi nesvolali, ačkoliv tak měli učinit. Obecně bych ale řekla, že dokud má spolek platně zvolené členy statutárního orgánu, vždy půjde spíš o následky vnitrospolkové, protože navenek může spolek dál fungovat bez omezení.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz