zpochybnění platnosti Valné hromady

Prosím je někde uvedena lhůta pro podání stížnosti na způsob svolání Valné hromady z.s. - a tudíž na neplatnost této VH.
Této valné hromady se účastnilo téměř 90% členů , s tím , že osloveni byly všichni , ale ne písemnou cestou.

— Jaroslav Voltr, TJ Vodní sporty Kadaň z.s.

Odpověď:

Dobrý den, 

způsob svolání valné hromady je uveden ve stanovách. Dle výkladu zákona je nutné svolání valné hromady vhodnou formou. Je tedy možné, aby svolání valné hromady proběhlo i nelistinnou cestou, tedy formou pozvánky, mailu nebo SMS.V pozvánce musí být uveden den, místo, čas a pořad jednání.

Pokud se však valná hromada uskutečnila a byla usnášení schopná, lze považovat jakýkoliv použitý způsob za vhodný.

Pokud vnímáte, že došlo k porušení postupu uvedeného ve stanovách, je možné domáhat se u kontrolního orgánu spolku, popřípadě podat podnět soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí přijatých na valné hromadě.

Lhůta pro tento stav není zákonem stanovená, proto bych se řídil obecnou lhůtou, tedy 30 dní od konání valné hromady.

Více k podobnému tématu zde.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 4. 5. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz