Změna pořadu jednání členské schůze

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek je možno zařadit na pořad řádného jednání nejvyššího orgánu spolku, svolaného statutárním orgánem, záležitost, která nebyla uvedena v pořadu jednání na pozvánce. Nevím zda postačí, když o zařazení dodatečného bodu, jeho projednání a přijetí rozhodnutí mohou rozhodnout přítomní členové nejvyššího orgánu, nebo k tomu musí dát souhlas všichni členové spolku. Ve stanovách spolku nemáme tuto záležitost upravenou. Děkuji za odpověď

— Bogdan Cienciala, Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Písečné, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 253 odst. 3. NOZ, lze „záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.“ Tedy tento nový bod je možné na program řádné schůze zařadit pouze v případě, že s tím budou souhlasit všichni členové, kteří by měli možnost za normálních okolností o této záležitosti hlasovat.
Rozhodnutí o záležitosti, která byla zařazena na pořad zasedání členské schůze v rozporu s tímto ustanovením zákona, je neplatné – členové spolku mohou navrhnout, aby jeho neplatnost vyslovil odvolací orgán spolku nebo soud (viz. stanovy spolku a ust. § 258 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) a rozhodně by s tímto návrhem měli uspět.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 4. 2017

Komentář

Dobrý den, Vaše odpověď je zde jasná, nicméně bych se chtěl zeptat, jelikož toto je zřejmě velký problém spolků, kdy během schůze/shromáždění vyvstane nové téma o kterém by chtěla členská základna jednat, nicméně to není dle § 253 odst. 3. NOZ možné. Mohou za to nepřítomní členové, ať již omluvení, či neomluvení. Nelze toto obejít třeba vložením posledního bodu do programu schůze při ohlášení schůze s názvem : podměty členů, nebo mimořádný bod schůze, .....
V praxi by to vypadalo asi tak, že po projednání všech plánovaných témat dle programu schůze bychom došli až k bodu : mimořádný bod schůze, kde by se toto nové téma dalo projednat. Kdyby nové téma nevyvstalo, přešlo by se přes tento bod bez jednání.
Děkuji za odpověď.

Leoš Holinka (neověřeno)

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že § 253 odst. 3. NOZ je takzvaně dispozitivní ustanovení (lze se od něj platně odchýlit), je možné toto upravit ve stanovách odlišně tak, aby to více vyhovovalo vaší praxi. Hlasovat o zařazení nového bodu tak mohou například přítomní členové na členské schůzi. Nicméně tato možnost musí být ve stanovách výslovně upravena. Protože jinak nastupuje zákonná úprava s následky popsanými u původního dotazu.

AK Mgr. Alena Hájková

Sekretariát ČRDM

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz