Změna pořadu jednání členské schůze spolku

Dobrý den, ve Vaší poradně jsem našla odpověď týkající se změny pořadu jednání členské schůze. Jednoznačně je zde odkaz na ust. § 253 odst. 3 NOZ, tedy že o "nové" záležitosti lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů atd., jinak bude rozhodnutí členské schůze neplatné.
Prosím o vysvětlení, jaký je vztah ust. § 247 odst. 3 a ust. § 253 odst. 3. Lze odlišně od ust. § 253 odst. 3 zakotvit ve stanovách jiné podmínky pro změnu pořadu jednání členské schůze?
V mnoha dalších odpovědích na dotazy totiž bývá zdůrazňováno, že ustanovení zákona o členské schůzi jsou dispozitivní.

— Jarmila Součková, Klub kolínských turistů, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,
ustanovení § 253 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů je dispozitivní, stanovami lze určit jiné podmínky pro provedení změny v pořadu zasedání. Pokud však stanovy věc neřeší a užití ust. § 253 odst. 3 na poměry daného spolku není stanovami vyloučeno, zákonná úprava se na spolek bez dalšího vztahuje.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz