Demise člena výboru spolku

Člen předsednictva písemně oznámil předsedovi (úředně ověřeným dokumentem) svoji rezignaci na funkci člena předsednictva a zároveň člena hlavního výboru. Jak se může zachovat předseda:
1) Musí rezignaci přimout?
2) Jsou nějaké termíny, do kdy musí předseda odpovědět? Buď že přijímá nebo že nepřijímá rezignaci?
3) Za rok nás čekají volby, je možno nějak fungovat bez jednoho člena výboru a brát jej jako nepřítomného na schůzích?

— Helena Pokorná, Česká společnost chemická, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

členství ve spolku, stejně jako přijetí funkce ve spolku je dobrovolné, tzn. pokud se člen rozhodne, nemůže mu nikdo bránit, aby ze spolku nebo z funkce odstoupil. Funkce ve statutárním orgánu zanikne uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení právnické osobě, ať se to předsedovi líbí nebo ne.

Člen, který odstupuje, je povinen po dobu dvou měsíců ještě funkci vykonávat, spolek tím má čas situaci řešit. V případě kolektivního orgánu je možné kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě, pokud ve stanovách není určeno jinak.

Více informací také zde: http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku-zmena-statutarniho-organu/statutarni-organ-spolku-a-jak-ho-zmenit-1177

Eva Beránková

 

Poslední revize: 20. 6. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz