Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob

Dobrý den,
v březnu 2021 skončilo funkční období tří členů našeho statutárního orgánu. S ohledem na epidemiologickou situaci, která omezovala setkávání osob ve vnitřních prostorách budov, nedošlo k jednání členské schůze volící členy.
Je možno tedy se v tomto případě opřít o Zákon č.191/2020 Sb.? Konkrétně § 20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob, který říká, že: Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.
Chápu správně, že se těmto členům prodlužuje funkční období do 12.7.2021 (počítáno od 12.4.2021 kdy skončil v ČR nouzový stav)?
Do této doby se nám buď podaří svolat řádnou členskou schůzi prezenčně, popř. formou distanční - tedy on-line či e-mailem.
Pro upřesnění stávající členové souhlasí se znovuzvolením.

Velice děkuji za Vaší zpětnou vazbu.
S pozdravem
Juříková Veronika
pokladník KPU

— Veronika Juříková, spolek Klub přátel umění při Základní umělecké škole Derkova 1, Nový Jičín, se sídlem Derkova 154/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03870715

Odpověď:

Dobrý den,

zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení… se na vámi uvedený případ nevztahuje. V § 18 tamtéž je stanoveno, že „práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.“ Proto funkční období členů uplynulo v březnu 2021 a mělo by následovat co nejrychlejší opětovné zvolení nových členů / znovuzvolení stávajících. Posun z důvodu nemožnosti se setkávat je v tomto případě pochopitelný.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 7. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz