Podpis na stanovách spolku

Dobrý den,
rád bych věděl, jestli na stanovách schválených na ustavující schůzi
musí být podepsáni všichni 3 zakladatelé, nebo stačí podpis předsedy.
Spolek jsme založili formou ustavující členské schůze. Je vyhotoven zápis včetně prezenční listiny.
Děkuji, Luděk Salát.

— Luděk Salát

Odpověď:

Dobrý den,
ověřený podpis předsedy je potřeba na přiloženém prohlášení a souhlasu se zápisem do veřejného rejstříku.

Na návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku by měly být ověřené podpisy všech zakladatelů (protože návrh nepodává jen předseda za spolek, protože spolek ještě neexistuje, ale všichni zakladatelé a ti by také měli všichni podepsat návrh), nebo musí být ověřený podpis některého/rých ze zakladatelů na návrhu + přiloženy plné moci ostatních, které jsou opatřeny jejich ověřenými podpisy.

Věc se dá vyřešit i tak, že zakladatelé v závěrečných ustanoveních stanov určí, koho ze svého středu pověřují podáním (zplnomocňují k podání) návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku a stanovy pak opatří ověřenými podpisy. Není pak již třeba přikládat zvlášť plné moci. Takový postup máme vyzkoušený jako bezproblémový při prvozápisu spolku do veřejného rejstříku.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 28. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"

Témata poradny