Jak postupovat, když dítě několik dní na táboře kulhá bolí ho noha a zdravotník s ním nejde k lékaři?

Dítě nám bylo předáno z tábora s tím že několik dní kulhá a bolí ho noha. Na dotaz proč se to neřešilo již na táboře nám bylo řečeno že měli důležitější věci na práci než jezdit s dětma po doktorech.

— Marika Langerová

Odpověď:

Dobrý den,
bez znalosti všech okolností věci nemůžeme situaci posoudit detailně. Na základě uvedených skutečností hodnotíme situaci určitě jako nekorektní a nestandardní, nicméně je na posouzení zdravotníka pořádané akce, aby rozhodl, kdy je třeba navštívit lékaře. Máte-li pochybnosti o postupu táborového zdravotníka potažmo táborového vedení, doporučujeme uvedenou situaci konzultovat s ošetřujícím lékařem a zjistit odpověď na otázku, zda došlo k pochybení ze strany zdravotního dozoru, které je porušením povinností zdravotníka. Pokud by takové pochybení bylo shledáno, je možné z toho vyvodit důsledky, např. požadovat po zodpovědných osobách, aby v dalších letech vykonával zdravotní dozor na táboře někdo jiný, nebo třeba náhradu vzniklé újmy (pokud vznikla). Pokud nebude konstatováno porušení povinností zdravotníka do té míry, že by bylo možné přistoupit k těmto nebo obdobným jednáním vůči pořadateli tábora, lze tyto nekorektní postupy zmínit například na stránkách hodnotících kvalitu tábora nebo na ně upozornit rodiče v okolí, aby se pro příště mohli vyvarovat využití nabídky táborů pořádaných tímto pořadatelem.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz