Zdravotník na letním táboře a podávání léků

Dobrý den, mám dotaz a nevím, na koho se obrátit. Týká se to letních táborů a činnosti zdravotníka.

Vím, že jsou změny týkající se podávání léků na školách,. Vzbudilo to spoustu různých debat a postojů, ale jak je to v případě funkce zdravotníka na letních táborech. Kdo může být zdravotníkem je dané, je to osoba vyškolená (zdravotník-profesionál, lékař, student medicíny od 4.ročníku, zdravotník proškolený červeným křížem s průkazem). Mohou tito zdravotníci podávat léky a to nemyslím, po domluvě s rodiči, léky na cukrovku, ADHD, aj. Jedná se mi např. o podání léku na teplotu, sirup na kašel,u dívek léky od bolesti atd., nebo při těchto problémech musíme na ošetření do nemocnice? Nemůžeme ihned volat rodiče a odvézt dítě domů…..mají pobyt zaplacen a jedná se o banální problémy, s tím, že v přihláškách rodiče uvádějí, na co je dítě alergické, které léky nepodávat a před podáním ještě telefonicky konzultujeme s rodiči.
Můžete mi prosím odpovědět. Tábory se blíží, tak ať nepostupujeme v rozporu se školským zákonem a vyhláškou o zotavovacích akcích, kde se o činnosti zdravotníka nemohu dopátrat.

— Jana Hrubcová, Dům dětí a mládeže v Třinci

Odpověď:

Dobrý den,

v obecné rovině lze říct, že tyto osoby v rámci zotavovací akce léky podávat mohou. Nicméně je třeba brát ohled na následující podmínky. Jak správně uvádíte, jedním ze zákonných požadavků při pořádání zotavovací akce je přítomnost zdravotníka, tedy slovy zákona osoby, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, fyzické osoby, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, či studenta oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku. Takto odborně způsobilá osoba by měla být sto kvalifikovaně rozhodnout, kdy a co může dítěti například při zvýšené teplotě poskytnout a kdy již musí kontaktovat lékaře.

Přímo v dotčených předpisech není podávání léků výslovně uvedeno, ale domníváme se, že toto patří do náplně práce zdravotníka na zotavovací akci, jakožto osoby způsobilé a za aplikaci léků odpovědné. Navíc zákonem stanovený obsah lékárničky obsahuje léky a přípravky, které jsou určeny právě pro použití v rámci zotavovací akce a přítomný zdravotník by měl být de facto jedinou osobou způsobilou k jejich aplikaci či rozhodnutí o dalším postupu.

Nadto Červený kříž jakožto jeden ze subjektů, který zajišťuje výše zmíněný kurz podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v rámci oficiálních materiálů k výuce kurzu zdravotníků zotavovacích akcí uvádí v kapitole „podávání léku na zotavovací akci“ krom jiného následující: „Na zotavovací akci smí zdravotník používat pouze léky volně prodejné (vyjma léků předepsaných lékařem pro dané dítě).“ Ve výčtu povinností zdravotníka pak výslovně uvádí podávání léků jako jednu z kompetencí takto způsobilé osoby.

Mgr. David Bareš (AK Alena Hájková)

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz