Jiná podobná akce pro děti

Jiná podobná akce pro děti

organizovaný pobyt pro 30 a více dětí do 15 let, ale na dobu maximálně 5 dnů

organizovaný pobyt na dobu delší než 5 dnů, ale pro méně než 30 dětí do 15 let

Pořadatel je povinen (dle zákona)

  • zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení
  • zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce
  • účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené pro osoby činné při zotavovací akci (dozor, zdravotník, osoby činné při zajištění stravování – mají posudek o zdravotní způsobilosti). Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.

Na této akci není ze zákona povinný zdravotník. Pokud na táboře je, je povinen splňovat podmínky jako při zotavovací akci (viz. zotavovací akce).

Další podmínky, které nejsou v tomto případě zákonem požadované, by měl ale každý pořadatel zvážit, zda jejich splnění, byť mu nejsou uloženy zákonem, není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, za něž na dobu tábora převzal odpovědnost.

Zákon neklade požadavky na kvalifikaci dozoru (vedoucích) na táboře, pokud je pořádaná organizací, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. (Pozor, v případě obchodních korporací je tomu jinak, viz informace zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/muze-letni-tabor-poradat-pouze-cestovni-kancelar-478.)

Akreditace hlavního táborového vedoucího je potřeba pouze v případě, že je tábor dotován a vyžadují to podmínky přidělení dotace na tábor. 

Zákon neurčuje počet dětí na jednoho vedoucího.

Toto je pouze výtah základních požadavků, podrobné informace (o vyhláškách, povinnostech pořadatele apod.) najdete v článku Přehled legislativy pro pořádání letních táborů.

Další užitečné informace najdete v odpovědích u jednotlivých dotazů v této poradně v sekci Tábory.

Sekretariát ČRDM 24. 4. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz