cyklistický tábor - garance odborného seřízení jízdních kol

Dotaz se týká cyklistického tábora. Děti (účastníci tábora) jedou na vlastních kolech. Část trasy povede po veřejných komunikacích (tzv. Okreskách), zbytek po cyklostezkách popř. po polních cestách.
Zájmem pořadatele je, aby všechna kola účastníků, byla v dobrém technickém stavu.
Má, z hlediska občansko-právní odpovědnosti pořadatele akce a případného pojistného plnění, nějaký význam, aby pořadatel vyžadoval potvrzení o odborném seřízení jízdního kola před akcí v servisu jízdních kol? Má na tento požadavek, který by byl jednou ze základních podmínek pro účast, pořadatel vůbec právo?

Servis jízdních kol je možné provozovat na základě volné živnosti „Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel“. Vzhledem k tomu, že jde o živnost „volnou“, nepožaduje stát doložení odbornosti a tedy ani negarantuje, že provozovatel servisu nějakou odbornost má. Má potom potvrzení takového servisu vyšší váhu, než písemné potvrzení zručného tatínka nebo zručné maminky, že bicykl svého dítěte osobně odborně seřídily?

— Pavel Horký

Odpověď:

Otázky týkající se odpovědnosti jsou jedním z nejkomplikovanějších témat této poradny. Nejčastěji proto, že odpověď není jednoduchá ani jednoznačná. K již řešeným situacím obecně zde: http://poradna.crdm.cz/vyhledat?search_api_fulltext=odpov%C4%9Bdnost

Stejně tomu je i v tomto případě. Podmínky pro účast si stanovuje pořadatel dle svého uvážení, takže požadavek na potvrzení může být podmínkou účasti. Ať již bude z autorizovaného servisu nebo bude mít podobu jen „potvrzení o dobrém technickém stavu“ (obdobně jako například bezinfekčnost).

Zájem pořadatele na dobrém technickém stavu kol je pochopitelný a lze mu cestou potvrzení jít výrazně naproti. Nejvíce však pouze v podobě jistého tlaku na rodiče, aby technickému stavu kol věnovali pozornost. Takové potvrzení nebude samospásné a nelze spoléhat na to, že odsune případnou odpovědnost z beder pořadatele.

Dojde-li k nehodě, úrazu apod. bude se stejně vždy zkoumat více rovin, z nichž technický stav kola bude jen jednou otázkou. Proto i potvrzení bude mít jen omezenou váhu, a to výhradně ve vztahu k technickému stavu kola. V konstrukci odpovědnosti to bude jen jedna složka. Lze shrnout – potvrzení ano, ale k „vyřešení“ odpovědnosti rozhodně nestačí. Je otázkou, jestli autorizovaný servis bude vůbec ochotný takové potvrzení vystavit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 6. 2023

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz