Pravidla pro ostatní akce

Dobrý den. V rámci našeho spolku budeme pořádat týdenní akci pro asi 15 osob ve věku 15 - 19 let. Tato akce tedy neodpovídá definici zotavovací akce dle příslušného zákona a ten by se na ni tedy neměl vztahovat. Existují tedy jiná pravidla, která budou na naši akci aplikovatelná? Snažíme se prakticky postupovat stejně podle pravidel zotavovací akce, ale zajímalo by mě, jak je to ve skutečnosti. Co řešíme např. teď, je, jestli můžeme účastníky pustit samotné ven, zda k tomu případně potřebujeme souhlas rodičů a jak je to pak s odpovědností.

Moc děkuji.

Štěpánka Prucková

— Štěpánka Prucková

Odpověď:

Dobrý den,

postupovat dle pravidel vztahujících se na zotavovací akci můžeme více než doporučit. Odpovědnost za osoby mladší 18 -ti let přebírá totiž pořadatel akce obdobným způsobem jako je tomu v případě mladších účastníků. Toto je pak vhodné mít na zřeteli v průběhu celé akce. Tedy kupříkladu zajistit vhodný, byť minimální dozor, aby v případě, že by došlo k úrazu či jiné nešťastné události, pořadatel prokázal, že učinil všechna opatření (např. poučil nezletilé osoby, které mu byly svěřeny do péče) k tomu, aby k nim nedošlo a nemohl tedy být shledán vinným zanedbáním svých povinností.

Více k tomuto najdete zde: http://poradna.crdm.cz/tabory/ostatni-akce-pro-deti-569 nebo v dalším již zodpovězeném dotazu zde: http://poradna.crdm.cz/letni-tabory/prevoz-deti-na-tabore-osobnim-autem-610.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz