Dítě s ADHD na pobytové zotavovací akci

Dle § 9 zákona č. 258/2000 Sb. se dítě zotavovací akce může účastnit pouze za podmínky, že předloží posudek o zdravotní způsobilosti (příloha č. 3 vyhl. 106/2001 Sb.), kde jsou pediatrem uvedeny údaje o očkování, alergiích a užívaných lécích.
Ráda bych se zeptala, jaký je postup v případě psychiatrických diagnóz (ADHD), resp. zda jsem jako rodič povinna informovat o této diagnóze organizátory zotavovací akce.
Předem děkuji za vyjádření. Málková M.

— Bc. Michaela Málková

Odpověď:

Dobrý den,

zákon tuto povinnost výslovně neukládá, rodič odevzdává pouze posudek zdravotní způsobilosti. Přesto by mělo být v zájmu rodičů seznámit pořadatele s maximem informací, které mají souvislost s pobytem dítěte mimo domov.

Ing. Aleš Sedláček

Témata poradny