Občanskoprávní zodpovědnost - letní dětský tábor (LTD)

Dobrý den. Mám, prozatím neověřenou informaci, že na jednom LDT vedoucí, kteří se starají velmi dobře o děti z hlediska zabezpečení jejich zábavy a celkového programu, vedou v průběhu tábora (údajně již celá léta) velmi nevhodné zábavy ohrožující celkovou výchovu dítěte. Jedná se především o alkohol, kdy vedoucí mají soutěžit o počet vypitých piv a alkoholu obecně (sudy jsou prý zakopány za stany apod), přičemž hlavní vedoucí byl údajně schopen tuto soutěž "vyhrát" s počtem cca 400 piv vypitých za 21 dní tábora! Děti údajně takovou aktivitu sledují, nicméně se zájmem chodí pozorovat vedoucí na noční hlídky, kdy jsou tito zcela opilí. Vedoucí pak mají zvláštní prostory, kde se konají jejich večerní/noční setkání. Neobvyklé není ani užití lehkých drog (např. marihuana). S tím souvisí i morální část, kdy mezi vedoucími dochází k údajně k častým sexuálním kontaktům.
Můj dotaz zní, pokud se moje informace potvrdí, jak byste mi doporučili postupovat? Tábor je organizován velmi zkušenou skupinou vedoucích, kteří (opakuji) velmi dobře pracují s dětmi, avšak možný morální dopad z mého pohledu je pro děti významně nebezpečnější?

Velice děkuji.

Petr Šmíd

— Ing. Petr Šmíd

Odpověď:

Dobrý den,

z právního hlediska je jednání vedoucích tábora prakticky postižitelné od okamžiku, kdy naplní znaky přestupku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - § 59 odst. 1 písm. g): „Přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popř. zdravotnímu stavu, a tím dítě vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoliv nepatrnou.“ Za přestupek se ukládá pokuta až 50.000,- Kč.

Z hlediska rodiče vidím věc jako naprosto jasnou – dospělí, kteří si na starost vezmou cizí děti a nemají problém se v době, kdy o ně pečují, v popsané míře oddávat alkoholu, drogám a sexu, nejsou způsobilí k tomu, aby jim dítě bylo svěřeno. Jsou to nezodpovědní a nedospělí sobci. „Velmi dobrá práce s dětmi“ jejich chování podle mého názoru nijak neomlouvá (možná jen pro rodiče, kteří jsou rádi, že děti kdokoliv zabaví). Alkohol, drogy a sex v této podobě na dětský tábor prostě nepatří.  Dobrá nálada a pohoda tu má mít jiný základ. Pokud se informace potvrdí, zvážila bych, jak nejlépe varovat potenciální zájemce o účast dětí na táboře.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz