Noc na táboře je práce v noci nebo noční pohotovot?

Chtěla bych vědět, jak po změnách legislativy organizovat noční dozor nad dětmi (pod 15let) na pobytovém táboře? Práce v noci nebo noční pohotovost? A lze tohoto pracovníka zaměstnat následný den a v jakém režimu? Zákoník práce uvádí pouze Práce v noci a to je pak pouze 8 hodin z 24. Děkuji.

— Jana Špačková, DDM Sokolov

Odpověď:

Dobrý den,

podle definice pojmu v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce (ZP) je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru aspoň jednou týdně v období uvedeném v § 94 odst. 1 (tedy v období 26 týdnů po sobě jdoucích). Podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) ZP je noční dobou doba mezi 22. a 6. hodinou.
Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.
Institut pracovní pohotovosti, dle našeho názoru, na uvedenou situaci nedopadá, protože slovy zákona je „pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele“.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 22. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz