Darovaní finančních prostředků

Dobrý den, mohu darovat finanční prostředky neregistrovanému spolku, který pořádá kulturní akci na základě darovací smlouvy?
Bude tato finanční částka považovaná z mé strany za položku snižující základ daně? Děkuji za odpověď

— Leona Vrzalová

Odpověď:

Dobrý den,
darovat finanční prostředky můžete.
Pro nárok na odpočet musí být splněny podmínky zákona o daních z příjmů § 15, ve kterém je mimo jiné napsáno "Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona..." Neregistrovaný spolek není právnickou osobou, domnívám se proto, že dar neregistrovanému spolku nebude možné odečíst od základu daně.

Marie Konečná
ekonomka ČRDM

Poslední revize: 5. 6. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz