Nemovitá věc dle OZ a zvláštní zákony

Z ust. § 498 odst. 1 věty poslední OZ plyne mj. i požadavek, aby (má-li jít o nemovitou vě dle tohoto ust. OZ) jiný právní předpis než OZ stanovil o této určité věci, že není součástí pozemku. Má být dle OZ taková dikce v jiném právním předpisu výslovně anebo stačí, aby ze zvláštní právní úpravy pouze jednoznačně plynulo, že daný zvláštní předpis přiznává určitému objektu právní povahu samostatné, od pozemku, na němž se nachází, odlišné věci, a  citovaná dikce uváděná OZ se ve zvláštním právním předpisu nacházet výslovně nemusí? 
Typický příklad: § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích
V případě, že by byl správný výklad, že musí jí v zásadě o dikci uváděnou v OZ (čemuž by nasvědčovalo to, že bylo - li by tomu jinak, bylo by v OZ použito dikce znějící např. ,,Vyplývá-li z jiného právního předpisu, že určitá věc není součástí pozemku...", pak by to zřejmě vyvolalo důsledek , že dálnice, silnice a místní komunikace by se staly věcmi movitými (§ 498 odst. 2 OZ) a to bez ohledu na jejich stavebnětechnické provedení.
 Děkuji  za odpověď. S pozdravem O. Fait

— Mgr. Oto Fait, Statutární město Ostrava

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se netýká předmětu, na nějž se tento portál orientuje.

Obraťte se se svým dotazem na specializovanou kancelář zabývající se právem nemovitostí.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz