Vypujcka majetku spolku

Muze spolek svuj nevyuzivany majetek dat podnikatelske osobe do vypujcky? Nebo je s ohledem na postup s peci radneho hospodare nutno majetek pronajmout za cenu obvyklou?

— Jana Antosova

Odpověď:

Dobrý den,

v rámci volnosti vstupu do smluvních vztahů může spolek nakládat se svým majetkem různým způsobem. Výpůjčka nevyužívaného majetku je jistě možná a podmínky této výpůjčky či případného pronájmu budou záviset na vůli smluvní stran. Statutární orgán spolku je skutečně povinen postupovat při rozhodování o majetku spolku s péčí řádného hospodáře, v souladu se stanovami a v souladu s vůlí členů spolku nebo rozhodnutími orgánů, které tyto členy reprezentují. S ohledem na specifika věci (záleží na tom, jestli ze smlouvy bude nebo nebude spolek mít nějaký majetkový prospěch) bychom proto doporučili uzavíranou smlouvu nechat schválit (předem nebo i následně) rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku. Projednáním smlouvy nejvyšším orgánem spolku dostanou členové statutárního orgánu jasnou zprávu o vůli členů spolku, jak s nevyužívaným majetkem mohou/nemohou naložit (která by měla být pro jejich jednání za spolek klíčovým podkladem) a kromě jiného se tím prakticky vyhnou riziku pozdějšího povolání k odpovědnosti za postup, který nebyl v souladu s péčí řádného hospodáře. Ve výsledku ale samozřejmě záleží na rozhodnutí konkrétních členů konkrétního orgánu. Shora uvedené doporučení je jen doporučením.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 20. 4. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz