Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti NOZ