změna zakládací listiny obecně prospěšné společnosti

Dobrý den,

jsem ředitel a jediný statutární zástupce naší obecně prospěšné společnosti Divadlo AHA! Měníme po letech naše sídlo z Lysé nad Labem do Prahy, kde léta působíme. Narazil jsem na problém pri návrhu zápisu změny zapsaných údajů do rejstříku obecně prospěšných společností. Obvodní soud pro Prahu 2, kam spadáme a který o změnách rozhoduje chce po nás doplnění žádosti o úředně ověřenou kopii naší zakládací listiny, v níž bude zanesena změna sídla společnosti. Teprve poté provede změnu i do svého rejstříku o.p.s.
Můj dotaz se tedy týká toho, jak se mění zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Mohu ji změnit já sám, jsem jediný statutární zásupce společnosti a jednám jménem společnosti samostatně, tak je to i uvedeno oficiálně v rejstříku obecně prospěšných společností.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Jakub Stich

— Jakub Stich, Divadlo AHA! obecně prospěšná společnost

Odpověď:

Dobrý den,

na tento dotaz nedokážeme zevrubně odpovědět, jelikož ve Sbírce listin ani na webových stránkách o.p.s. není zpřístupněna zakládací listina dotčené společnosti. Zakladatelskou smlouvu je možné změnit, pokud to zakladatelská smlouva nevylučuje. O změně rozhodují zakladatelé, musí rozhodnout jednomyslně. Pro změnu zakladatelské listiny není nutný notářský zápis, podpisy zakladatelů na rozhodnutí o změně, musí být ověřené. Obecně platí, že statutární orgán (ředitel) zakladatelskou listinu sám změnit nemůže. Odpověď zda a jakým způsobem měnit zakládací listinu je třeba hledat primárně v této zakládací listině a poté (pokud to listina umožňuje), postupovat tak, jak je naznačeno výše. Více k tématu zde: http://poradna.crdm.cz/ops/zakladaci-smlouva-ops-450.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"

Témata poradny