Kdo je statutární orgán ústavu?

Statutární orgán v NNO je pouze ředitel popř. osoba s obdobným označením organizace neziskového sektoru např. výkonný ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel atd., nebo i členové správní rady jsou statutární orgánem.
Děkuji za odpověď. Věra Burdová

— Věra Burdová, Nová možnost, z.ú.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě ústavu, za který předpokládáme vznášíte dotaz je v souladu s ustanovením § 408 odst. 1 (a rovněž dle veřejně dostupné zakládací listiny o založení ústavu – viz. čl. VIII. odst. 1 a násl. zakládací listiny) statutárním orgánem ředitel. Na činnost ředitele dohlíží správní rada, jejíž členové nejsou v postavení členů statutárního orgánu.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 16. 2. 2017

Komentář

V pripade spolku, muze byt statutarni organ reditel? tedy by to bylo individualni ..reditel by byl predseda? Muze byt reditel take predsedou spravni rady (tedy statutarniho organu)?

Dale ale kolektivni vybor take muze mit predsedu? Nedo je kolektivni vybor s rovnocennymi pozicemi?

Odessa

Odessa (neověřeno)

Dobrý den,

statutárním orgánem spolku je orgán, který určí stanovy. Může být individuální (jeho členem je jedna osoba) nebo i kolektivní (jeho členem je více osob). V případě kolektivního statutárního orgánu rozhoduje statutární orgán ve sboru (zpravidla nadpoloviční většinou hlasů všech nebo přítomných členů orgánu) a jeho rozhodnutí vykonává (tedy jedná za spolek) určený člen statutárního orgánu, nebo několik členů dohromady nebo i každý z členů statutárního orgánu samostatně. Konkrétní uspořádání poměrů pro konkrétní spolek určují stanovy.

Název statutárního orgánu může být stanoven i jinak než uvádí zákon (nemusí to tedy být „předseda“ nebo „výbor“; klidně může být statutárním orgánem spolku „ředitel“), ale název orgánu nesmí být zavádějící (statutární orgán se tedy nemůže jmenovat  „revizor“, protože to je název orgánu, který budí dojem, že jde o kontrolní orgán a nikoliv statutární).

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz