Komu oznámit odstoupení z funkce a můžu odstoupit okamžitě?

Dobrý den, prosím o radu, komu mám oznámit odstoupení z funkce člena výkonného výboru, pokud o tom není zmínka ve stanovech spolku? Můžu z funkce člena výkonného výboru odstoupit okamžitě, tj. v den doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu spolku? Výkonný výbor zůstane po mém odstoupení usnášeníschopný počtem hlasů, akorát nesplní stanovy určený požadavek na lichý počet členů. Pokud to možné není, platí dvouměsíční lhůta, ve které nemusím být aktivním členem výkonného výboru?
Děkuji za odpověď.

— Károly Alföldi

Odpověď:

Dobrý den,
Vaše odstoupení z funkce člena výkonného výboru je třeba adresovat spolku na adresu sídla. Vaše funkce zanikne uplynutím dvou měsíců od dojití oznámení spolku. Do zániku funkce jste povinen vykonávat řádně svou funkci (a spolek by si měl za ty dva měsíce najít za Vás nějakou náhradu…).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 10. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz